Një negativ i dëmtuar. Disa gërvishtje dhe pluhur në sipërfaqe të negativit.