Negativ në gjendje shumë të mirë. Pak pluhur dhe gërvishtje në sipërfaqen e negativit.