Negativ në gjendje shumë të mirë. Pak pluhur dhe gërvishtje në sipërfaqen e negativit.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK