Negativi origjinal i krijuar për tërmetin e ndodhur në Shipëri në vitin 1969.