Negativi origjinal i krijuar për ngritjen e flamurit në Kinostudio "Shqipëria e Re".