Negativi origjinal i krijuar për ngjarjen marrjes së flamujve të Bashkimit Profesional të Shqipërisë dhe Ministrisë Arsim Kulturës