Negativi origjinal i krijuar për javën e filmit francez.