Negativi origjinal i krijuar për figurën e autorit shqiptar rilindas Hasan Tahsini.