Negativi origjinal i krijuar për eventin e 25 vjetorit të çlirimit.