Negativi origjinal i krijuar për ditët e filmit italian.