Negativi origjinal i krijuar për çmimet e festivalit të shtatë të filmit artistik.