Negativi origjinal i krijuar për ceremoninë për themelimin e 35 vjetorit të partisë