Negativi origjinal i fotos nga Festivali i Pestë i Filmit Artistik Shqiptar.