Imazhi fotografik i krijuar për punëtorin e skenës, Xhevat Kotri.