Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Sabire Rada.