Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Krisafgji Berberi.