Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e filmit, Viktor Hykollari.