Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e filmit, Josif Kromidha.