Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e filmit, Haxhi Dersha.