Foto-negativë origjinalë të reparteve të ndryshme për kamera-operatorin Dhimitër Lala dhe kamera-operatorët e tjerë të Kinostudios "Shqipëria e re".