Foto-negativë origjinalë për drejtorin e fotografisë Sokrat Musha.