Një negativ në gjendje të shumë të mirë. Gërvishtje të lehta në sipërfaqen e negativit.