Nje negativ ne gjendje të dëmtuar. Gervishtje e gjatë në sipërfaqe.