Një foto letre në gjendje të mirë. Disa gërvishtje në siplrfaqe.