Në koleksion ndodhen 4 kopje të njëjta posterash për këtë titull. Të gjitha kopjet janë në gjendje shumë të mirë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK