Në koleksion ndodhen 3 kopje të njëjta posterash për këtë titull. Kopjet janë në gjendje shumë të mirë. Bordurat anësore të printimit janë të paprera. Mund të jenë kopje provë.