Në koleksion ndodhen 3 kopje të njëjta posterash për këtë titull. Kopjet janë në gjendje shumë të mirë. Bordurat anësore të printimit janë të paprera. Mund të jenë kopje provë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK