Gjysmë foto negativ në gjendje të mirë. Foto negativi është i prerë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK