Gjysmë foto negativ në gjendje të mirë. Foto negativi është i prerë.