6 kopje në gjendje të mirë. Dy nga afishet janë shtypur në letër të bardhë. Tre të tjerat në letër rozë të errët. Është përdorur letër delikate për shtypin. Të gjjitha kopjet kanë palosje në mes.