6 kopje në gjendje të mirë. Dy nga afishet janë shtypur në letër të bardhë. Tre të tjerat në letër rozë të errët. Është përdorur letër delikate për shtypin. Të gjjitha kopjet kanë palosje në mes.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK