4 kopje në gjendje shumë të mirë. Të gjitha kopjet janë palosur në mes, horizontalisht. Posteri është shtypur në letër të lëmuar. Dizajni i posterit përmban katër foto nga filmi.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK