4 kopje në gjendje shumë të mirë. Të gjitha kopjet janë palosur në mes, horizontalisht. Posteri është shtypur në letër të lëmuar. Dizajni i posterit përmban katër foto nga filmi.