3 kopje në gjendje shumë të mirë shtypur në letër të lëmuar. Të gjitha kopjet janë palosur në gjysmë vertikalisht. Posteri përmban imazh vizatimi të dizajnuar me dorë.