3 kopje në gjendje shumë të mirë shtypur në letër të lëmuar. Të gjitha kopjet janë palosur në gjysmë vertikalisht. Posteri përmban imazh vizatimi të dizajnuar me dorë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK