2 kopje në gjendje shumë të mirë. Të dy kopjet janë palosur në mes, horizontalisht. Të gjitha kopjet janë shtypur në letër të lëmuar. Dizajni i posterit përmban vizatime të punuara me dorë.