2 kopje në gjendje shumë të mirë. Të dy kopjet janë palosur në mes, horizontalisht. Të gjitha kopjet janë shtypur në letër të lëmuar. Dizajni i posterit përmban vizatime të punuara me dorë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK