16 kopje në gjendje shumë të mirë. Posteri është shtypur në letër të hollë. Posteri është me përmasa të vogla, pa punime grafike por vetëm me titullin, autorët realizues dhe sinops i shkurtër.