14 kopje në gjendje jo të mirë. 1 kopje është shumë e dëmtuar dhe e grisur. 1 kopje ësjtë shtypur keq. 1 kopje tjetër ka shirit ngjitës në të katërt cepat. Përmban vizatime të punuara me dorë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK