14 kopje në gjendje jo të mirë. 1 kopje është shumë e dëmtuar dhe e grisur. 1 kopje ësjtë shtypur keq. 1 kopje tjetër ka shirit ngjitës në të katërt cepat. Përmban vizatime të punuara me dorë.