13 kopje në gjendje shumë të mirë. Posteri është shtypur në letër të hollë. Posteri është me përmasa të vogla, pa punime grafike por vetëm me titullin, autorët realizues dhe sinops i shkurtër.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK