1 vizatim me laps në letër mëndafshi tregon pamjen anësore të kalorësit mbi pelerinë. Vizatimi ka detaje të rëndësishme në kostum. Vizatimi ne gjendje te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK