1 vizatim me laps në letër mëndafshi tregon pamjen anësore të kalorësit mbi pelerinë. Vizatimi ka detaje të rëndësishme në kostum. Vizatimi ne gjendje te mire.