1 vizatim me laps në letër kalku tregon pamjen anësore të kalorësit mbi pelerinë. Vizatimi ka detaje të rëndësishme në kostum. Vizatimi në gjendje te mire.