1 vizatim me laps në letër fletëpalosjeje tregon një grua me gërsheta, një fëmijë djalë dhe një foshnjë duke hipur në një kalë galopant. Vizatim ne gjendje te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK