1 vizatim me laps në fletë tregon një grua me gërsheta, një djalë të vogël dhe një foshnjë duke hipur mbi kalë galopant. Disa rrudha të vogla në skajet e poshtme të vizatimit, por në gjendje të mirë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK