1 vizatim me laps në fletë tregon një grua me gërsheta, një djalë të vogël dhe një foshnjë duke hipur mbi kalë galopant. Disa rrudha të vogla në skajet e poshtme të vizatimit, por në gjendje të mirë.