1 vizatim me laps në fletë letre tregon pamjen anësore të kalorësit me pelerinë mbi kalin galopant. Mbrapa dy këmbë kali janë ngritur. Vizatim ne gjendje shume te mire.