1 vizatim me laps në fletë letre tregon pamjen anësore të kalorësit me pelerinë mbi kalin galopant. Mbrapa dy këmbë kali janë ngritur. Vizatim ne gjendje shume te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK