1 vizatim me laps me ngjyrë të figurës së një mashkulli i cili është duke ecur. Vizatim ne gjendje te shkelqyer.