1 vizatim me laps me ngjyrë të figurës së një mashkulli i cili është duke ecur. Vizatim ne gjendje te shkelqyer.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK