1 vizatim me laps me ngjyra tregon nga afër fytyrën e figurës së rosës duke u copëtuar. Vizatimi eshte ne gjendje shume te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK