1 vizatim me laps me ngjyra tregon nga afër fytyrën e figurës së rosës duke u copëtuar. Vizatimi eshte ne gjendje shume te mire.