1 vizatim me laps me ngjyra, tregon figurën në të bardhë të shtrirë në shpinë në kodër. Shiu po bie mbi figurën në vizatim. Vizatimi eshte ne gjendje te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK