1 vizatim me laps me ngjyra, tregon figurën në të bardhë të shtrirë në shpinë në kodër. Shiu po bie mbi figurën në vizatim. Vizatimi eshte ne gjendje te mire.