1 vizatim me laps me ngjyra, tregon figurën e shtrirë në shpinë në kodër. Vizatimi eshte ne gjendje te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK