1 vizatim me laps me ngjyra, tregon figurën e shtrirë në shpinë në kodër. Vizatimi eshte ne gjendje te mire.