1 vizatim me laps me ngjyra tregon figurën e rosës në kodër që shikon lart ndërsa krimbi bie mbi të nga qielli. Vizatimi eshte ne gjendje shume te mire.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK