1 vizatim me laps me ngjyra tregon figurën e rosës në kodër që shikon lart ndërsa krimbi bie mbi të nga qielli. Vizatimi eshte ne gjendje shume te mire.