1 vizatim me bojë dhe laps me ngjyra tregon një grua të zhveshur me gjethe në dorë dhe gjethe që mbulojnë zonën e bigës së saj. Vizatimi eshte ne gjendje te shkelqyer.