1 vizatim me bojë dhe laps me ngjyra tregon një grua të zhveshur me gjethe në dorë dhe gjethe që mbulojnë zonën e bigës së saj. Vizatimi eshte ne gjendje te shkelqyer.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK