1 negativ në gjendje shumë të mirë. Një pikë e bardhë poshtë