1 kopje në gjendje të mirë. Posteri është i rrudhosur. Përmban imazh të vizatuar me dorë.