1 kopje në gjendje shumë të mirë. Ka disa rrudha në sipërfaqe. Përmban imazh të vizatuar me dorë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK