Skicë dekori e krijuar për qytetin e Montrosë në Zvicër nga piktori Shyqyri Sako.