Skicë dekori e krijuar për punimin e diplomës së piktorit Shyqyri Sako.