Skicë dekori e krijuar për filmin artistik të papërfunduar "Gjenerali i ushtrisë së vdekur".